14 Mayıs 2011 Cumartesi

Vitray Sanatı

Vitray,minik renkli cam parçalarının birleştirilmesi ile yapılan vitray sanatı,Cam süsleme sanatı çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Antik Çağ'a kadar bu sanat kullanılıyordu. Cam süsleme sanatı aslen Doğu Akdeniz'den gelmektedir. O zamanlarda da cam üretimi yapılıyordu. Kalın ve küçük boyuttaki camlar mermerler bronzlar ve küçük cam parçaları ile birlikte bu sanat ortaya çıktı. En eski boyalı vitray örnekleri 9. ve 10.yy'da bulunmuştur. Daha sonra vitray gotik mimarlığının yayılmasına koşut bir gelişme göstermiştir.

1260 yıllarında yeni bir dönem başladı. Bu tarihte vitray çok canlı ancak ışığı daha az geçiren renklerden yapılıyordu. Osmanlı Devleti de yapılarında Cam süsleme sanatını kullanmıştır. Cami konak saray türbelerde vs. Rastlamak mümkündür. Özellikle bu yapıların tepelerinde görülen camlarda birleştirici madde olarak alçı kullanılmıştır. Topkapı Sarayı Şehzade Türbesi Süleymaniye Camii Yeni Cami bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Günümüzde vitray giderek önem kazanmış özellikle iç mimarlıkta daha çok kullanılmaya başlanmıştır.

Cam süsleme(Vitray) teknikleri Cam süsleme sanatında uygulanan 5 teknik var:

Mozaik vitray: Mozaik vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; beyaz cam materyalleri
transparan cam vitray boyası siyah cam vitray boyası fırça siyah kontur 40*30* mat cam

40*30 ebatlarında olan camın mat tarafına siyah konturla eskiz çizilir çizilen eskizin içi fırça
yardımı ile transparan cam vitray boyası ile boyanır. Boyanan bölgelere camlar serpiştirilir ve
kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra eskiz siyah cam vitray boyasıyla boyanır. Bir süre daha
kuruduktan sonra çerçeve yapılır.

Macunlu vitray: Macunlu vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; yapılacak yerin ebadı
kadar cam alınır selülozik vernik selülozik tiner renkli camlar elmas macun ispirtolu kalem pense
ve silikon

Öncelikle eskiz çizilir ve renklendirilir.
Eskiz camın altına yerleştirilir.
Rengine göre cam alınır eskizin üzerinde çizilir sonra elmas yardımı ile cam çizilen yerden kesilir.
Fazla parçalar pense ile alınır ve kesilen cam yerine koyulur.
Bütün parçalar bu şekilde kesildikten sonra renkli camlar selülozik vernikle camdaki yerlerine yapıştırılır.
Bu işlem de bittikten sonra camların araları macun ile doldurulur.
Macun kuruduktan sonra selülozik tinerle silinir.
Biten cam yapılan yere silikonla yapıştırılır.
Renkli camlar bu iki camın arasında kalır.


Kurşunlu vitray: Kurşunlu vitrayın yapımı için gerekli olan malzemeler; renkli camlar elmas
ispirtolu kalem pense havya kurşun pamuk lehim selülozik tiner

Öncelikle eskiz çizilir ve renklendirilir.
Çizilen eskiz masa üstünde sabitleştirilir bir köşesi iki kurşunla havya yardımı ile lehim yapılır.
Rengine göre camlar alınır eskizin üzerinde çizilir sonra elmas yardımı ile cam çizilen yerden 15 mm dıştan kesilir.
Fazla parçalar pense ile alınır ve cam kurşuna yerleştirilir.
Açıkta kalan kısmı da kurşunla birleştirilip lehim yapılır.
Lehim yapılan yer pamuk yardımıyla silinir.
Işlem bu şekilde devam eder.
Biten cam selülozik tinerle silinir ve yapılan yere yapıştırılır.


Boyalı vitray: Boyalı vitray için gerekli olan malzemeler; cam vitray boyaları fırça kontür

Eskiz çizilir ve renklendirilir. Eskiz camın altına yerleştirilir ve kontür ile çizilir. Daha sonra
oluşturulan renkler boyanır ve işlem biter.

Boyalı vitrayın başka bir tekniği de var. Yukarıdaki malzemeler aynen kullanılıyor. Ancak cam
vitray boyası yerine fuxy cam vitray boyası ve leitz (şeffaf dosya)...

Eskiz çizilir ve renklendirilir. Çizilen eskizin üzerine leitz yerleştirilir. Kontürle eskiz üzerinden geçilir.
Kuruduktan sonra fuxy boya ile renklendirilir. 4-5 saat kuruduktan sonra eskiz leitz üzerinden
çıkartılır. Istenilen yere yapıştırılır.

Tifani: Tifani'nin yapımı için gerekli olan malzemeler; renkli camlar elmas ispirtolu kalem pense havya bakır folyo lehim
Eskiz çizilir ve renklendirilir.
Çizilen eskiz sabitleştirilir.
Rengine göre camlar alınır eskizin üzerinde çizilir sonra elmas yardımıyla cam çizilen yerden kesilir.
Fazla parçalar pense ile alınır.
Camın kenarları bakır folyo ile kaplanır.
Bütün parçalar bittikten sonra camlar birbirine havya yardımıyla lehimlenir.
Biten cam papılan yere yapıştırılır.
alıntıdır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder